Schitterend boek over tuinbodems

In het nijvere Vlaanderen worden nogal wat tuin- en andere bodems omgewoeld om er planten te laten in groeien. Dat gebeurt veel zonder rekening te houden met het aanwezige bodemleven. Dit boek houdt een pleidooi om het anders aan te pakken.

Dit boek illustreert met verve hoe complex het bodemleven in onze tuinen georganiseerd is. Het geeft eindelijk een begrijpbaar inzicht in het boeiende en bijzonder ingewikkelde leven in de bodems van vooral tuinen, met hier en daar verwijzingen naar bossen en natuurgebieden. Je krijgt een beeld van waarom bodems gezond of dat net niet zijn, wat er zoal aan kan schorten en wat daar de mogelijke oplossingen voor zijn (al is dat laatste aspect toch duidelijk onderbelicht).

De auteurs gaan niet echt diep in op deze materie, precies omdat ze zo onvoorstelbaar ingewikkeld is. Toch doen ze meer dan een verdienstelijke poging om ons wegwijs te maken in het voedselweb onder de grond, met een voorstelling van de voornaamste actoren, hun respectievelijke activiteiten, en de immense gevolgen daarvan op de gezondheid van de bodem en de planten die daar in groeien. De uitgangspunten zijn allemaal van wetenschappelijke aard, maar de omzetting naar een menselijke taal laat ons toe mee te gaan in deze ietwat ongewone reis door onze eigen tuin.

Vlot geschreven, af en toe met een al of niet droge kwinkslag, komen vele weetjes en belangrijke informatie naar voor. Daarmee is meteen een onderbouwd pleidooi voor ecologisch tuinieren gehouden, met een stevige argumentatie.

Maar hier zit meteen ook een addertje onder het gras. Omdat alles al bij al toch eenvoudig wordt voorgesteld blijf je soms op je honger over hoe je specifieke problemen kunt aanpakken en maken de auteurs zich er iets te makkelijk vanaf door te stellen dat een gezonde evenwichtige bodem alle mogelijke problemen vanzelf oplost. Een tastbaar voorbeeld daarvan is de ellende met slakken waar veel (ecologische) tuiniers mee worstelen maar waar je in dit boek niet te weten komt hoe je er minder negatieve ervaringen mee kunt halen.

Als je dit boek leest ben je een schat aan informatie rijker over je buren die onder de grond leven. Het was hoog tijd om deze leefwereld dichter bij de mens te brengen. Het originele Engelstalige boek verscheen al in 2010, zodat we toch pas vier jaar later op de hoogte zijn van deze gang van zaken. Maar goed, de kennisleemte is nu al voor een goed deel gedicht. Er komt nog wel eens een boek uit dat verder ingaat op deze zo essentiële materie.

Het bodemvoedselweb - Alle kleine beestjes helpen, Jeff Lowenfels & Wayne Lewis, Uitgeverij Jan van Arkel, 2014, isbn 978-90-6224-534-5; 240 blz, 24,95 €